تازه های اقتصاد -

تازه های اقتصاد


 اقتصادی


دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 

مدیر مسئول: دکتر فرهاد نیلی 

سردبیر: دکتر فرهاد نیلی ، معاون سردبیر :حمید زمانزاده

مدیر داخلی: نیلوفر آذری موفق

هیئت تحریریه: دکتر علی حسن‌زاده، دکتر علی ارشدی،  ناصر حکیمی، دکتر مهرداد سپه‌وند، دکتر کامران ندری، دکتر محمدابراهیم پورزرندی، دکتر محمدعلی سهمانی اصل، ایمان نوربخش، دکتر مهشید شاهچرا، دکتر زهرا خشنود، دکتر اسداله جلال آبادی

نشانی: تهران، میدان آژانتین، بزرگراه افریقا، روبروی پارک سوار بیهقی، شماره 10، طبقه ششم ،کد پستی: 1514947111 . صندوق پستی: تهران، 7949-15875 

تلفن: 54-88657450(021)   فکس: 88657399(021)

وب سایت: http://t-e.mbri.ac.ir/

پست الکترونیک: tazehaye_eghtesad@mbri.ac.ir


آرشیو نشریه: