پیک نور

پیک نور

پیک نور تابستان 1383 شماره 6

مقالات

۱۰.

بررسی رابطه سبک مدیریت با جو سازمانی حاکم بر مراکز و واحدهای منطقه 6 دانشگاه پیام نور

۱۱.

دیدگاه دانشجویان دانشگاه پیام نور منطقه 6 نسبت به عوامل موجود در آموزش از راه دور

۱۲.

بررسی اجمالی ربا از دیدگاه قرآن

۱۳.

مراجع و تازه های علمی: جامعه شبکه ای و نظام آموزش باز

۱۴.

به سوی آموزش از راه دور در علوم کتابداری و اطلاع رسانی

گزارش ها