پژوهشنامه بیمه (صنعت بیمه سابق)

پژوهشنامه بیمه (صنعت بیمه سابق)

صنعت بیمه پاییز 1381 شماره 67

مقالات

۱.

ضرورت اصلاح ساختار سازمانی در شرکت های بیمه

نویسنده:

کلید واژه ها: تمرکز ساختار سازمانی رسمیت پیچیدگی عدم اطمینان محیطی غنی سازی شغلی الگوی مکانیکی الگوی ارگانیکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۰۷ تعداد دانلود : ۱۰۸۸
با توجه به آن که ساختار سازمانی عنصری اساسی در عملکرد شرکت های بیمه است، به رغم تغییرات متعدد محیطی طی دوره نسبتا طولانی ساختار سازمانی صنعت بیمه در ایران، ثابت و بدون تغییر مانده است.....
۲.

تاثیر استراتژی فروش شرکت های بیمه (مستقیم و غیرمستقیم) بر عملکرد این شرکت ها

نویسنده:

کلید واژه ها: استراتژی فروش بازده کل دارایی ها پورتفوی و ضریب خسارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶۲ تعداد دانلود : ۵۵۴
شبکه فروش شرکت های بیمه را می توان براساس دو استراتژی تقسیم کرد. بخشی از شبکه فروش را شعب شرکت های بیمه و بخش دیگر از این شبکه را نمایندگان و کارگزاران بیمه تشکیل می دهند....
۳.

ازاریابی بیمه های مسئولیت و بررسی مهم ترین عوامل در فروش این نوع بیمه ها

نویسنده:

کلید واژه ها: بازاریابی بیمه افزایش فروش بیمه مسئولیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۴ تعداد دانلود : ۶۱۷
عاملات هر انسان در طول زندگی خود با میلیون ها انسان دیگر، بالقوه حاوی خطرها و خسارت هایی است که جبران آن، گاه خارج از توان مالی افراد است....
۴.

بیمه مسئولیت پزشک

کلید واژه ها: دیه پزشک مسئولیت مدنی بیمه مسئولیت اخذ برائت بیمه مسئولیت پزشک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۴ تعداد دانلود : ۷۲۴
مروزه بیمه مسئولیت پزشک اهمیت فراوانی در جوامع متمدن دارد. آمار تلفات و زیان هایی که در بیمارستان ها و درمانگاه های خصوی به بار می آید، حاکی از خطرهای بزرگی است که پزشک با آن رو به روست.....
۵.

تاثیر بیمه بر مبنای مسئولیت ناشی از کالا

کلید واژه ها: تضمین بیمه مسئولیت مدنی مسئولیت ناشی از کالا امکان و توانایی اتخاذ بیمه کالاهای معیوب و زیانبار فروشنده و تولید کننده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۲ تعداد دانلود : ۴۱۴
با دگرگونی قواعد سنتی حقوق کلاسیک، مسئولیت مدنی در جهت حمایت بیشتر از زیان دیدگان و جبران بهتر خسارت های وارده بر آنها، با تحولات همراه بوده است.....
۶.

مسئولیت مدنی و قانون حاکم بر آن در تعارض قوانین

کلید واژه ها: مسئولیت مدنی قانون مقردادگاه قانون محل وقوع فعل زیانبار قانون حاکم و قانون ماهوی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۸۲ تعداد دانلود : ۱۶۸۷
از نظر تعارض قوانین، مسئولیت مدنی در برگیرنده الزام های خارج از قرارداد است و قاعده حل تعارض خاصی دارد. برخی از حقوقدانان، قانون مقر دادگاه را در این بیمه حاکم دانسته اند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۲۴