پژوهشنامه بیمه (صنعت بیمه سابق) - نشریه علمی

پژوهشنامه بیمه (صنعت بیمه سابق)


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: پژوهشکده بیمه (وابسته به بیمه مرکزی ج.ا. ا(

مدیر مسئول: دکتر غدیر مهدوی 

سردبیر: دکتر حسین رحمان سرشت 

مدیر داخلی: شاهین طیار 

هیئت تحریریه: دکتر علی اکبر افجه ای، دکتر صادق بختیاری، دکتر مهدی پدارم، دکتر محمد جلوداری ممقانی، دکتر علی حسن زاده، دکتر منصور خلیلی عراقی، دکتر حسین رحمان سرشت، دکتر شمس الله شیرین بخش، دکتر مهدی صادقی شاهدانی، دکتر اسدالله فرزین وش، دکتر کامران فیضی، دکتر نادر مظلومی، دکتر غدیر مهدوی، دکتر محمد قاسم وحیدی اصل 

نشانی: تهران، سعادت‌آباد، میدان شهید تهرانی مقدم (کاج)، خیابان سرو غربی، شماره43، پژوهشکده بیمه، اداره کتابخانه اسناد علمی و نشریات،

تلفن:  )داخلی 143) 22084084 (021)   

وب سایت: http://www.irc.ac.ir

پست الکترونیک: faslnameh@irc.ac.ir 


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: اقتصاد
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۱۲ تیر ۱۳۹۰
ناشر: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
درجه علمی: نشریه علمی
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۳۱