پژوهشنامه بیمه (صنعت بیمه سابق)

پژوهشنامه بیمه (صنعت بیمه سابق)

صنعت بیمه زمستان 1382 شماره 72

مقالات

۱.

مدل بندی جداول مرگ و میر با استفاده از مدل کاریه و ارزیابی پارامترهای مدل به کمک روش خودگرایی

نویسنده:

کلید واژه ها: مدل بندی جداول عمر مدل های مرگ و میر مدل های بقا مدل مرگ و میر کاریه خودگردانی (بوت استراپ) پارامتری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۱
تاکنون روش های مختلفی در علم بیمه آمار (آکچوثری) برای مدل بندی جدول عمر پیشنهاد شده است. در این مقاله ضمن مروری بر این روش ها به معرفی مدلی جدید می پردازیم که ژاک اف کاریه در سال 1992 م برای مدل بندی جداول عمر پیشنهاد کرده است. سپس نشان خواهیم داد که چگونه به کمک روش خودگردانی (بوت استراپ) پارامتری، می توان خواص آماری پارامترهای مدل را یافت و در نهایت رسایی مدل ارزیابی کرد. در انتها نیز حالت خاصی از مدل کاریه را به جدول عمر حیدری (71-1369) جمعیت مردان تهران برازانده و رسایی مدل را به کمک روش خودگردانی ارزیابی می کنیم.
۲.

کاربرد برآوردگرهای رگرسین ناپارامتری در تعیین حق بیمه باورمندی (مطالعه موردی : بررسی عوامل موثر بر فروش بیمه شخص ثالث)

کلید واژه ها: حق بیمه باورمندی تابع هسته برآوردگر هسته ای پارامترهموار سازی معیار اعتبارسنجی متقابل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۹
تعیین حق بیمه یکی از مهم ترین مسائلی است که شرکت های بیمه همواره با آن مواجهند. لذا از نظریه باوردمندی به منزله ابزاری مهم برای تعیین و تعدیل حق بیمه استفاده می شود. تاکنون مدل های گوناگونی برای تقریب حق بیمه های باورمندی ارائه شده و از دیدگاه های مختلف آماری نیز بررسی شده است. در این مقاله ما نظریه باورمندی را از دیدگاه ناپارامتری و روش محاسبه حق بیمه باورمندی را تحت چند اصل مختلف بررسی خواهیم کرد. به همین منظور با مروری مختصر به حق بیمه باورمندی، برآوردگر هسته ای به روش میانگین موضعی را برای برآورد اتورگرسیون معرفی و از این برآوردگر برای پیش بینی تعداد و میزان خسارت داده های جمع آوری شده از شرکت بیمه البرز در رشته بیمه شخص ثالث استفاده خواهیم کرد.
۳.

دوین الگوی آماری عوامل موثر بر تصادفات رانندگی

نویسنده:

کلید واژه ها: حادثه شخص ثالث بیمه گر بیمه گذار وسیله نقلیه مورد بیمه تصادف رانندگی فرانشیز نمایندگان شرکت بیمه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶۹
عوامل زیادی بر تعداد تصادف های رانندگی تاثیر دارند که بعضی از آن ها کیفی هستند به طوری که به کمیت در آوردن آن ها و بررسی تاثیرشان بر تعداد تصادفات، مشکل و گاه، غیر ممکن است و بعضی از این عوامل قابل دسترسی و اندازه گیری نیستند. به طور کلی در این تحقیق، به بررسی تعدادی از عوامل موثر بر تصادف ها، که قابل اندازه گیری و کمی هستند، پرداخته شده است این عوامل عبارتند از سن راننده، سابقه رانندگی، نوع و سیستم اتومبیل، اوقات شبانه روز و ..
۴.

بررسی عوامل موثر بر فروش بیمه های عمر و پس انداز

نویسنده:

کلید واژه ها: بازاریابی بیمه فروش بیمه گر بیمه گذار مورد بیمه عناصر آمیخته بازاریابی و نماینده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۱۰
این پژوهش با هدف شناسایی عوامل موثر بر افزایش فروش بیمه نامه های عمر و پس انداز به منظور تعیین ترکیب بهینه این عوامل و اصلاح شیوه های بازاریابی انجام شده است. ترکیب عناصر بازاریابی، یکی از مفاهیم اساسی در بازاریابی مدرن است. این عناصر شامل مجموعه ای از متغیرهای بازاریابی قابل کنترل می باشند که شرکت ها آنها را در بازار هدف و برای ایجاد واکنش مورد نیاز خود ترکیب می کنند......
۵.

الگوی علمی ارزیابی خسارت آتش سوزی

کلید واژه ها: امکان سنجی مهندس مجدد شیوه های علمی چک لیست سالویج کانون حریق زیان حریق علت حریق حریق عمدی بررسی مالی درخت تولید بقایای حریق احیای مجدد استعلام دو طرفه دبری حریم نفوذ صاعقه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۴۹
اولین دغدغه خاطر بیمه گران بیمه های آتش سوزی، پس از تهیه بیمه نامه، نحوه ایفای تعهدات و چگونگی ارزیابی و محاسبه خسارت وارده از جانب بیمه گران در حوادث احتمالی است. از طرفی بیمه گران نیز سعی در ایفای تعهدات خود ادر این حوادث را دارند، ولی آنچه مبرهن است در این زمینه چندان موفق نبوده اند به طوری که جامعه زیاندیدگان ضمن تحمل هزینه فرصت و سایر هزینه های غیرقابل اجتناب، مجبور خواهند بود زمان طولانی برای دریافت خسارت وارده منتظر بمانند و یا نتوانند غرامت واقعی دریافت دارند....
۶.

شیوه انتخاب مدل های رگرسیون باورمند

نویسنده:

کلید واژه ها: تعادل بین اریبی و واریانس بیزتجربی مدل اثرهای تصادفی برآوردگر ترنجیده زیان مورد انتظار زیر مجموعه رگرسیونی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵۷
در این مقاله مدل رگرسیون باورمند با اثرهای تصادفی همراه با تکرار روی مخاطره ها ارائه شده است. در این مقاله، برخلاف تکنیک های متداول انتخاب مدل مانند آزمون فرض یا معیار Cp با حداقل کردن زیان موردانتظار، بهترین مدل های پیش بینی رگرسیون را انتخاب می کنیم. این روش انتخاب مدل، آثار فردی را که در جمع مشخص نمی شوند آشکار می کند. در مدل های مختلف، نتایج دقیق و غیرمجانبی را برای زیان مورد انتظار توان دوم خطا، براساس برآورد باورمند به دست آورده ایم. این بحث شامل بررسی پارامترهای مدل تصادفی و مطالعه زیان مورد انتظار برای برآوردگرست. سرانجام با استافده از شبیه سازی، خواص ریاضی انتخاب کننده مدل جدید تایید می شود.
۷.

بررسی نحوه کاربرد اطلاعات حسابداری در تصمیم گیری مربوط به سرمایه گذاری صنعت بیمه با استفاده از روش مقداری

کلید واژه ها: تصمیم گیری سرمایه گذاری نسبت های مالی اطلاعات حسابداری شرکت های بیمه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷۳
سرمایه گذاران به منظور تصمیم گیری برای سرمایه گذاری متکی به منابع اطلاعاتی مختلفی هستند. سیستم اطلاعاتی حسابداری با ارائه وضعیت و عملکرد مالی واحد اقتصادی می تواند یکی از مهم ترین این منابع به شمار رود. نسبت های مالی به عنوان شاخصی از اطلاعات حسابداری با معرفی جنبه های مختلف وضعیت مالی موسسات، در مدل تصمیم گیری سرمایه گذاران نقش با اهمیتی ایفا می کنند.....

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۳۱