مطالب مرتبط با کلید واژه " غنی سازی شغلی "


۱.

ضرورت اصلاح ساختار سازمانی در شرکت های بیمه

نویسنده:

کلید واژه ها: تمرکزساختار سازمانیرسمیتپیچیدگیعدم اطمینان محیطیغنی سازی شغلیالگوی مکانیکیالگوی ارگانیکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۵۵ تعداد دانلود : ۱۰۳۷
با توجه به آن که ساختار سازمانی عنصری اساسی در عملکرد شرکت های بیمه است، به رغم تغییرات متعدد محیطی طی دوره نسبتا طولانی ساختار سازمانی صنعت بیمه در ایران، ثابت و بدون تغییر مانده است.....