فاطمه مظفری

فاطمه مظفری

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۷ مورد از کل ۷ مورد.
۱.

تاثیر بالکن بر تهویه طبیعی ، آسایش حرارتی و کاهش سرو صدای بیرونی در ساختمانهای مسکونی

تعداد بازدید : ۳ تعداد دانلود : ۲
افزایش مصرف انرژی در ساختمان و اثرات نامطلوب زیست محیطی آن از جمله افزایش انتشار گازهای گلخانه ای از چالش های مهم در حوزه ساختمان و انرژی است. استفاده از سیستم های غیر فعال در سرمایش ساختمان یکی از راه های کاهش بار سرمایشی دستگاه های تهویه مطبوع برقی و بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان می باشد. یکی از سیستم های غیرفعال استفاده از تهویه طبیعی است. بازشوها و ملحقات آن در نمای ساختمان نقش اصلی و موثری در تهویه طبیعی و جریان هوای داخل ساختمان دارند. این پژوهش در خصوص اثر بخشی بالکن به عنوان یکی از اجزای نمای ساختمان در کاهش مصرف انرژی در ساختمان می باشد . نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که بالکن می تواند در بهبود تهویه طبیعی داخلی و کاهش مصرف انرژی تهویه مطبوع نقش موثری داشته باشد. همچنین بالکن در کاهش سر و صدای خارجی ساختمان(چالش متداول در استفاده از تهویه طبیعی) اثرات مطلوبی فراهم می کند.
۲.

پوسته های سازگار و انطباق پذیر ساختمان با الگوپذیری از گیاهان در طبیعت

تعداد بازدید : ۳۳ تعداد دانلود : ۸۱
پوسته های ساختمان در تقابل بین محیط خارجی و فضاهای ساخته شده داخلی هستند که ما اغلب آن ها را به عنوان مانع یا حفاظ در نظر گرفته ایم و راه حل های محدودی در تطابق با تغییرات محیطی در ساختمان ها لحاظ کرده ایم. نماها نقش مهمی در اتلاف انرژی در ساختمان ها دارند. این مصرف انرژی برای تأمین راحتی فضای داخلی است. طبیعت راه حل های زیادی در جهت انطباق پذیری دارد که در طرح های معماری و به خصوص طراحی پوسته های ساختمانی قابل اجرا است. سازگاری های زیست محیطی راه حل های پیچیده، چند عملکردی و بسیار پاسخگویی هستند. این مقاله در نظر دارد راه حل هایی بین سازگاری زیست شناختی و معماری مطرح نماید و هدف یافتن راهکاری جهت ایجاد نوآوری در طراحی نمای ساختمان هاست. تمرکز این تحقیق بر روی گیاهان هست زیرا مانند ساختمان ها فاقد حرکت هستند و در یک مکان خاص باقی می مانند. آن ها خود را با محیط اطرافشان منطبق کرده و در مقابل عوامل خارجی تغییر می کنند. این پژوهش مروری است بر تحقیقات انجام شده بر اساس تئوری ها، مفاهیم، موضوعات و جمع آوری اطلاعات از گیاهان سازگار و نقشه و برنامه هایی برای هدایت این اصول به منظور استفاده در طرح های معماری است. همچنین چند ایده طراحی که می توانند راهگشای دریچه های جدیدی از راه حل های تکنولوژیکی در انطباق با شرایط اقلیمی متفاوت بر اساس انطباق پذیری و سازگاری گیاهان با محیط اطرافشان باشد، نشان داده شده است.
۳.

Classroom Repair Practices and Reflective Conversations: Longitudinal Interactional Changes

تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۱۳
For many English as a Foreign Language (EFL) teachers, working contingently with language learners' problematic learner contributions in classroom interaction remains a challenge. Drawing on conversation analysis methodology and using sociocultural and situated learning theories, this longitudinal case study traces the progressional changes in one Iranian English language teacher's repairing practices (his orientation to repairable, repair completion type and trajectory) along with the changing impacts of different organizational patterns of repair and interactional awareness on learning opportunities. The data material consists of video recordings of EFL oral classroom interactions (11 lessons) and reflective conversations (seven sessions) between the researcher and the participant teacher at one private language institute in Iran over a period of six months, in two phases. Qualitative results from the first (descriptive) phase indicated that the teacher's provision of repair in meaning-oriented contexts was generally convergent while in form-oriented ones divergent. The qualitative changes revealed the teacher's increasing attention to lexical errors and use of self-repair types, particularly in form-oriented contexts and the teacher's progress in interactional awareness including identification of contexts and repair organization, use of metalanguage and critical self-evaluation This study makes a contribution to conversation analytic research and our understanding of English teacher professional development.
۴.

Organizational Patterns of English Language Teachers’ Repair Practices

تعداد بازدید : ۷ تعداد دانلود : ۱۰
Despite the abundance of research on teachers’ repair practices in language classroom interaction, there are not enough conversation analytic studies on repair organization with the focus on the details of interaction in the context of EFL. Drawing on sociocultural and situated learning theories, this study explores the contingent nature of English language teachers’ organizational patterns of repair practices (repair focus, repair completion, repair trajectory and convergence) by adopting the context-dependency of repair as a point of departure. More specifically, we analyzed two classroom interactional contexts: form-oriented and meaning-oriented contexts as well as their realization in student participation. Data were collected through video- and audio-tape recordings of 14 lessons from eight EFL teachers at four private language institutes in Iran and they were analyzed based on the framework of conversation analysis methodology. The analysis of lesson transcripts indicated that the teachers varied in their repair practices; however, an organizational repair pattern emerged from the data. The analysis of qualitative data revealed that the teachers largely repaired divergently in form-oriented contexts but convergently in meaning-oriented contexts, and deployed other-repair more than self-repair. The pedagogical implications of the study are for language teachers’ awareness of the role of repair organization in facilitating learning opportunities and for teachers’ professional development.
۵.

گفتگوکاوی پیشقدمی زبان آموزان در تعاملات پرسمانی در کلاس های زبان انگلیسی

کلید واژه ها: تعامل کلاسیگفتگوکاویپیشقدمی زبان آموز حین تعاملتوالی پرسمانپرسش ارجاعیتعاملات انتقال معناعمل تعاملی معلم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴ تعداد دانلود : ۱۲۳
هدف مقاله حاضر تجزیه و تحلیل کیفی پیشقدمی زبان آموزان در پاسخ به پرسش های ارجاعی و پیشقدمی آنها بعد از نوبت بازخورد معلم است و نقش اعمال تعاملی معلمان زبان- نوبت های شروع تعامل و بازخورد- را در ایجاد فرصت های پیشقدمی زبان آموزان در تعاملات انتقال معنا بررسی می کند. جهت جمع آوری داده ها، تعاملات و میان کنش های ده کلاس از هفت معلم و زبان آموزان آنها با توانش زبانی سطح متوسط در چهار آموزشگاه مختلف زبان انگلیسی در ایران ضبط و تصویربرداری شد؛ و سپس تعاملات ضبط شده به صورت نوشتاری و بر اساس اصول و قراردادهای روش گفتگوکاوی تهیه و تجزیه و تحلیل شد. براساس تحلیل های انجام شده بر روی این داده ها، پیشقدمی زبان آموزان در تعامل کلاسی حین پرسش و پاسخ بسیار کم رخ می دهد. مشاهدات و تجزیه و تحلیل تعاملات پرسمانی نشان می دهد که بین عملکرد پرسمانی معلمان تفاوت معناداری وجود دارد و نیز برخی اعمال تعاملی از سوی معلمان، زبان آموزان را برای پیشقدمی در صحبت ترغیب می کند؛ مثل هنگامی که معلم تمامی زبان آموزان را برای پاسخ مورد خطاب قرار دهد، فرصت کافی برای پاسخگویی بدهد، تعامل زبان آموز-زبان آموز را تشویق کند، از پاسخ ها قدردانی کند، بازخورد مثبت دهد و از شوخی و جملات ترغیب کننده برای ادامه شرکت زبان آموز استفاده کند. گاهی نیز خود زبان آموزان بعد از سکوت کلامی و یا بعد از پیش قدمی خود یا همکلاسی هایشان، بدون ترغیب معلم برای صحبت و مشارکت در توالی پرسمان پیشقدم می شوند. در پایان، آموزش های کاربردی نظیر بهینه سازی پرسمان معلمان و ارتقای حرفه ای آنها از طریق مشاهده کلاس و گفتگوکاوی تعامل کلاسی ارائه شده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان