حمید علامی

حمید علامی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۶ مورد از کل ۶ مورد.
۱.

Classroom Repair Practices and Reflective Conversations: Longitudinal Interactional Changes

تعداد بازدید : ۷۱ تعداد دانلود : ۳۸
For many English as a Foreign Language (EFL) teachers, working contingently with language learners' problematic learner contributions in classroom interaction remains a challenge. Drawing on conversation analysis methodology and using sociocultural and situated learning theories, this longitudinal case study traces the progressional changes in one Iranian English language teacher's repairing practices (his orientation to repairable, repair completion type and trajectory) along with the changing impacts of different organizational patterns of repair and interactional awareness on learning opportunities. The data material consists of video recordings of EFL oral classroom interactions (11 lessons) and reflective conversations (seven sessions) between the researcher and the participant teacher at one private language institute in Iran over a period of six months, in two phases. Qualitative results from the first (descriptive) phase indicated that the teacher's provision of repair in meaning-oriented contexts was generally convergent while in form-oriented ones divergent. The qualitative changes revealed the teacher's increasing attention to lexical errors and use of self-repair types, particularly in form-oriented contexts and the teacher's progress in interactional awareness including identification of contexts and repair organization, use of metalanguage and critical self-evaluation This study makes a contribution to conversation analytic research and our understanding of English teacher professional development.
۲.

Telephone Conversation Closing Structure Across English and Persian

تعداد بازدید : ۳۹ تعداد دانلود : ۳۱
Due to the lack of paralinguistic information, politeness gains a considerable significance in telephone conversations (TCs). The use of politeness strategies can help interlocutors promote and/or maintain social harmony in telephone interactions. Using the Rapport Management Model proposed by Spencer-Oatey (2008), this study intended to primarily investigate the fundamental closing structures of TCs in Persian and English. Furthermore, it examined the effect of two contextual variables and time availability on the closing pattern sand length of TCs. To this aim, 30 English natives, 30 Persian natives, and 30 Persian EFL learners were selected. A Discourse Completion Test (DCT) of 12 scenarios was developed considering contextual variables and time limitation. The obtained results demonstrated that the CPT (closing implicative environment + preclosing + terminal components) closing pattern may not be applicable in every context. Furthermore, telephone conversers change the pattern and length of TC closing part to maintain their rapport based on the aforementioned variables. The findings of the present study can guide the researcher to follow more complete and perfect politeness models.
۳.

Organizational Patterns of English Language Teachers’ Repair Practices

تعداد بازدید : ۲۵ تعداد دانلود : ۲۸
Despite the abundance of research on teachers’ repair practices in language classroom interaction, there are not enough conversation analytic studies on repair organization with the focus on the details of interaction in the context of EFL. Drawing on sociocultural and situated learning theories, this study explores the contingent nature of English language teachers’ organizational patterns of repair practices (repair focus, repair completion, repair trajectory and convergence) by adopting the context-dependency of repair as a point of departure. More specifically, we analyzed two classroom interactional contexts: form-oriented and meaning-oriented contexts as well as their realization in student participation. Data were collected through video- and audio-tape recordings of 14 lessons from eight EFL teachers at four private language institutes in Iran and they were analyzed based on the framework of conversation analysis methodology. The analysis of lesson transcripts indicated that the teachers varied in their repair practices; however, an organizational repair pattern emerged from the data. The analysis of qualitative data revealed that the teachers largely repaired divergently in form-oriented contexts but convergently in meaning-oriented contexts, and deployed other-repair more than self-repair. The pedagogical implications of the study are for language teachers’ awareness of the role of repair organization in facilitating learning opportunities and for teachers’ professional development.
۴.

تحلیل مقایسه ای منظور شناختی، جامع شناختی دعوتنامه ازدواج در جوامع ایرانی و آمریکایی و کاربرد ضمنی آن در آموزش

کلید واژه ها: تحلیل انتقادی گفتمانگونهتحلیل گونه ایتفاوت های میان فرهنگیدعوت نامه ی ازدواجارزش های فرهنگی اجتماعیآمریکایی در مقابل ایرانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۶ تعداد دانلود : ۲۰۱
دعوتنامه ی ازدواج به عنوان گونه ای اجتماعی و فرهنگی ویژه، فرصتی شایان توجه را برای مقایسه ی ارزش های فرهنگی اجتماعی منعکس شده در محتوای نوشتاری و ترکیب قسمت های مختلف این گونه در جوامع مختلف زبانی فراهم می نماید. با استفاده ازآموزش گونه ای می توان دانش آموزان را با این گونه و اجزای مختلف تشکیل دهنده ی آن آشنا نمود. آموزش گونه ای این فرصت را به دانش آموزان می دهد که گونه های شناخته شده و بارز در زبان اول و دومشان را مطالعه نموده و اجزای تشکیل دهنده مشترک و همچنین اختصاصی گونه ها را با نگاهی میان فرهنگی و میان زبانی بررسی کنند. تحقیق حاضر بر آن بوده است که دعوتنامه ی ازدواج را به وسیله ی دو روش مکمل و هم پوشاننده ی تحلیل گونه ای و تحلیل انتقادی گفتمان بررسی نماید. تعداد 100 کارت( از هر جامعه 50 کارت) جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل مفایسه ای قرار گرفتند. نتایج تحلیل گونه ای نشان داد که کارت دعوت عروسی در هر دو جامعه زبانی شامل بخش های مشابه و مختلفی در ساختار گونه ای است. نتایج تحلیل انتقادی گفتمان نشان داد که سطح سنتی بودن، مذهبی بودن،، مرد سالاری و سطح تحصیلات از تاثیر گذارترین عوامل بر گونه دعوت نامه ازدواج در هردو جامعه هستند اما شدت تاثیر این عوامل در این دو جامعه زبانی یکسان نیست. نتایج این تحقیق عوامل فرهنگی و اجتماعی حاکم بر دو جامعه ی زبانی ایرانی آمریکایی را مشخص میکند
۵.

مقاله به زبان انگلیسی: نشانه های فراگفتمانی در قسمت بحث و نتیجه گیری پایان نامه های کارشناسی ارشد فارسی و انگلیسی؛ Metadiscourse Markers in the Discussion/Conclusion Section of Persian and English Master's Theses

تعداد بازدید : ۱۲۴۱ تعداد دانلود : ۴۱۸
هدف از این تحقیق، مقایسه نحوه ی استفاده از نشانه های فراگفتمانی در بخش بحث و نتیجه گیری پایان نامه های کارشناسی ارشد نوشته شده توسط فارسی زبانان و انگلیسی زبانان بود. به طور خاص، در این تحقیق، طریقه و نحوه کاربرد نشانه های فراگفتمانی در بخش بحث و نتیجه گیری در بین پایان نامه های فارسی و پایان نامه های انگلیسی نوشته شده توسط انگلیسی زبانان بررسی شد. علاوه بر این بخش بحث و نتیجه گیری پایان نامه های انگلیسی نوشته شده توسط انگلیسی زبانان و پایان نامه های انگلیسی نوشته شده توسط فارسی زبانان هم در استفاده از نشانه های فراگفتمانی با یکدیگر مقایسه شدند. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها حاکی از وجود تفاوت معناداری در فراوانی و نحوه ی استفاده از نشانه های فراگفتمانی بین سه گروه پایان نامه های کارشناسی ارشد بررسی شده در این تحقیق است. به طور خاص، نتایج این تحقیق نشان دادند که انگلیسی زبانان نسبت به فارسی زبانان از تعداد بیشتری از نشانه های فراگفتمانی در پایان نامه های کارشناسی ارشد خود استفاده کرده اند. از نتایج به دست آمده در این تحقیق می توان در حوزه ی آموزش زبان انگلیسی و به طور خاص در زمینه ی نوشتن متون علمی و پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری استفاده کرد.
۶.

A Sociopragmatic Analysis of Compliment Responses in Persian

کلید واژه ها: PolitenessSpeech ActsCompliment ResponsesSociocutural VariablesDiscourse Completion Tasks

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۹ تعداد دانلود : ۱۷۵
This paper reports on the findings of a study designed to investigate the cultural and social complexities governing the compliment responses among the Persian native speakers. 200 Persian respondents took a 24-item Discourse Completion Task (DCT) while 15 native field workers were also set responsible for collecting the examples of complimenting exchanges they either observed or participated in. The results suggested a significant effect for the treated intervening social variables of age, gender, educational background, social distance, and relative power as well as compliment topics in determining the type of compliment response. The responses were further suggestive of the contextual effects of the three systems of hierarchical, solidarity and deferential as well as a newly coined system as kinship system.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان