آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۲

چکیده

تولید ابریشم و تجارت آن در ایران از دیر باز رایج بوده است؛ بخصوص در زمان صفویه و دوران سلطنت شاه عباس اول با به انحصار در آمدن تجارت آن به شخص شاه و رونق صنایع وابسته به آن، اقتصاد کشور رونق یافت. شاه عباس درصدد بود قسمت اعظم تجارت کشور را به دلایل سیاسی و اقتصادی به خلیج فارس انتقال دهد. وی با توسعه روابط سیاسی و تجاری با اروپاییان بر پایه ابریشم و تسلط و کنترل ایران بر خلیج فارس با خارج کردن پرتغالی ها از مرکز اقتصادی آن، هرمز، به این مهم دست یافت و این امر خود سرآغاز گسترش فعالیتهای تجاری کمپانی های بزرگ در خلیج فارس شد و بالاخص بندرعباس بر اثر چنین تحول عظیمی چندین دهه شاهد رونق و توسعه بود.

تبلیغات