روشها و مدل های روانشناختی (دانشگاه آزاد مرودشت) - نشریه علمی (وزارت علوم)

روشها و مدل های روانشناختی (دانشگاه آزاد مرودشت) (نشریه علمی وزارت علوم)


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

مدیر مسئول: دکتر سیامک سامانی 

سردبیر: دکتر امیر هوشنگ مهریار 

مدیر داخلی: دکتر نادره سهرابی

هیئت تحریریه: دکتر حسن احدی، دکتر محمود ساعتچی، دکتر محمد خیر، دکتر شهریار شهیدی، دکتر باقر غباری، دکتر سیامک سامانی، دکتر یوسف کریمی، دکتر ابوالقاسم نوری، دکتر سیمین حسینی، دکتر منیژ شهنی ییلاق، دکتر رضا رجبی، دکتر مهناز مهرابی زاده هنرمند

نشانی: مرودشت، کیلومتر 3 جاده تخت جمشید، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.

وب سایت: http://jpmm.miau.ac.ir/

پست الکترونیک:jpmm@miau.ac.ir 


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: روانشناسی
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۲۹ مهر ۱۳۹۱
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۷