کار و جامعه -

کار و جامعه


اجتماعی، اقتصادی


دوره انتشار: ماهنامه

صاحب امتیاز: موسسه کار و تأمین اجتماعی

مدیر مسئول: محمدرضا سپهری

دبیر تحریریه و مدیر اجرایی: حمیدرضا محمدی

شورای سیاستگذاری: دکتر عزت الله عراقی، دکتر عزت الله سام آرام، دکتر محمدحسین رنجبریان، دکتر یحیی دهقانی

نشانی: تهران، خیابان ستارخان، یکم دریان نو، پلاک 23، موسسه کار و تأمین اجتماعی، مجله کار و جامعه.

تلفن: 5-66556801(021)  فکس: 66556813(021)

وب سایت:  http://www.lssi.ir/

پست الکترونیک: lssi@lssi.ir


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: اقتصاد
دوره انتشار: ماهنامه
ناشر: موسسه کار و تأمین اجتماعی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

بنر سوم
پنجمین همایش ملی زبان شناسی رایانشی
همایش مطالعات قرآنی و اندیشه های شهید مطهری
بنر اول

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۳۶