روانشناسی و دین - علمی-پژوهشی (حوزوی)

روانشناسی و دین


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی
دوره انتشار: فصلنامه
صاحب امتیاز: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
مدیر مسئول: محمدناصر سقای بی ریا
سردبیر: محمد رضا احمدی
مدیر اجرایی: احمد هدایتی
هیئت تحریریه: حجت‌الاسلام استاد علی‌رضا اعرافی،دکتر غلامعلی افروز،دکتر محمدکریم خداپناهی، حجت‌الاسلام دکتر محمدجواد زارعان، حجت‌الاسلام دکتر محمدناصر سقای بی‌ریا، حجت‌الاسلام دکتر عباسعلی شاملی، حجت‌الاسلام استاد سیدمحمد غروی، دکتر علی فتحی آشتیانی، حجت‌الاسلام دکتر محمدرضا احمدی

نشانی: قم، بلوار امین، بلوار جمهوری، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، طبقه چهارم، اداره نشریات تخصصی ، دفتر نشریه روان شناسی و دین. صندوق پستی: قم، 186-37165  

تلفن:2113480(0251) فاکس: 2934483 (0251)

پست الکترونیک: psyrm@qabas.net

 


آرشیو نشریه:

شناسنامه

دسته بندی موضوعی: روانشناسی
دوره انتشار: فصلنامه
ناشر: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
درجه علمی: علمی-پژوهشی (حوزوی)

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۴