روانشناسی و دین - علمی-پژوهشی (حوزوی)

روانشناسی و دین


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: روانشناسی
دوره انتشار: فصلنامه
مدیر مسئول: محمدناصر سقای بی‌ریا
ناشر: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
p-issn: ۲۰۰۸-۱۷۸۲
صاحب امتیاز: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
درجه علمی: علمی-پژوهشی (حوزوی)
سردبیر: محمدرضا احمدی
مدیر اجرایی: امیرحسین نیک‌پور
هیئت تحریریه: محمدرضا احمدی، علیرضا اعرافی، غلامعلی افروز، محمدکریم خداپناهی، محمدجواد زارعان، محمدناصر سقای بی‌ریا، عباسعلی شاملی، سیدمحمد غروی، علی فتحی آشتیانی
آدرس: قم، بلوار امین، بلوار جمهورى اسلامى ـ مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى قدس‏سره ـ طبقه چهارم
وب سایت: http://ravanshenasi.nashriyat.ir/
پست الکترونیکی: psyrm@qabas.net
فکس: ۰۲۵۳۲۹۳۴۴۸۳

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۱