پژوهشنامه فلسفه دین (نامه حکمت سابق) - نشریه علمی (وزارت علوم)

پژوهشنامه فلسفه دین (نامه حکمت سابق) (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: فلسفه و منطق
e-issn: ۲۲۲۸-۶۵۸۶
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۶ فروردین ۱۳۹۰
مدیر مسئول: عباس مصلائی‌پور یزدی
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)
p-issn: ۲۲۲۸-۶۵۷۸
صاحب امتیاز: دانشگاه امام صادق (ع)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: رضا اکبری
مدیر داخلی: روح الله فدایی
هیئت تحریریه: سید حسن سعادت مصطفوی، محمد اصغری، احمد پاکتچی، محسن جوادی، نجفقلی حبیبی، رسول رسولی پور، محمد سعیدی مهر، محمد کاظم فرقانی، احد فرامرز قراملکی، رضا محمد زاده، عبدالله نصری، حسین هوشنگی *** اعضای هیات تحریریه بین المللی: Daniel Howard-Snyder، Joshua Hollmann، , Daniel J. McKaughan، Thaddeus Metz، Kevin Timpe، Edward Wierenga
آدرس: تهران، بزرگراه شهید چمران، پل مدیریت، دانشگاه امام صادق (ع)
تلفن: ۰۲۱۸۸۳۸۵۸۲۰
وب سایت: https://prrj.isu.ac.ir/
پست الکترونیکی: PRRJ@isu.ac.ir

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۲