اقتصاد مقداری - نشریه علمی (وزارت علوم)

اقتصاد مقداری (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: اقتصاد
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۱۸ خرداد ۱۳۸۷
مدیر مسئول: دکتر حسن فرازمند
ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز
p-issn: ۲۰۰۸-۵۸۵۰
صاحب امتیاز: دانشگاه شهید چمران اهواز
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: دکتر سید عزیز آرمن
مدیر داخلی: آزاده بدوی
مدیر اجرایی: دکتر سید مرتضی افقه
هیئت تحریریه: مصطفی عمادزاده، سهیلا پروین ، محمدقلی یوسفی، مرتضی سامتی، مصطفی سلیمی فر، احمد جعفری صمیمی، غلامرضا نخعی زاده، رحیم چینی پرداز، منصور زراء نژاد، عبد المجید آهنگری، محسن رنانی، مجید صامتی، حمید کردبچه
تلفن: ۰۶۱۳۳۳۳۵۶۶۴
وب سایت: http://jqe.scu.ac.ir/
پست الکترونیکی: jqe@scu.ac.ir
فکس: ۰۶۱۳۳۳۳۵۶۶۴

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات