مدیریت اطلاعات سلامت - علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت)

مدیریت اطلاعات سلامت


شورای نویسندگان: حسن اشرفی ریزی، ابوالقاسم پوررضا، حبیب اله پیرنژاد، شهرام توفيقي، سیدمحسن حسینی، احمد رضا رئیسی، محمدرضا رضایتمند، احمد شعبانی، عباس شیخ طاهری، رضا صفدری، سيما عجمي، فریده عصاره، فرهاد فاتحی، زيبا فرج زادگان، مسعود فردوسی، سعيده کتابي، سعید کریمی، رويا كليشادي، ایزت ماسیچ، سینا مدنی، حميد مقدسي، محمدرضا ملکي، محمدحسين يارمحمديان


 

 


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مدیریت و حسابداری
دوره انتشار: دو ماهنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۲ تیر ۱۳۸۶
مدیر مسئول: کتر محمود کیوان آرا
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
درجه علمی: علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت)
سردبیر: دکتر محمدرضا رضایتمند
مدیر داخلی: راحله سموعی
آدرس: اصفهان، خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
تلفن: ۰۳۱۳۷۹۲۵۱۲۳
وب سایت: http://him.mui.ac.ir/index.php/him
پست الکترونیکی: jim@mng.mui.ac.ir
فکس: ۰۳۱۳۶۶۸۴۷۹۹

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۴