فرهنگ - نشریه علمی (وزارت علوم)

فرهنگ (نشریه علمی وزارت علوم)


توقف انتشار: این نشریه تا سال 1388به چاپ مقالات علمی و پژوهشی با موضوعات مختلف حوزه علوم انسانی پرداخته است و  از سال 1389 به تعدادی نشریه علمی پژوهشی به صورت اختصاصی در حوزه های مختلف علوم انسانی نظیر: ادبیات، تاریخ، اقتصاد، فلسفه، علوم اسلامی و .. تفکیک شده است که از طریق این آدرس قابل دسترسی می باشند.



شناسنامه

دسته بندی موضوعی: نشریات میان رشته ای
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ اسفند ۱۳۸۳
مدیر مسئول: دکتر مهدی گلشنی
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
صاحب امتیاز: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: بهاء الدین خرمشاهی
مدیر اجرایی: ناصر زعفرانچی
هیئت تحریریه: دکتر صادق آئینه وند، حمید تنکابنی، بهاء الدین خرمشاهی، دکتر ابوالقاسم رادفر، دکتر زهره زرشناس، دکتر احمد کتابی، دکتر مهدی گلشنی، الهامه مفتاح دکتر ثریا مکنون، دکتر ضیاء موحد، دکتر حمید ناظمان، دکتر موسی نجفی
آدرس: تهران، بزرگراه کردستان، نبش خیابان 64 غربی (دکتر آئینه وند)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
تلفن: ۰۲۱۸۸۰۴۶۸۹۱
وب سایت: http://www.ihcs.ac.ir/fa

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۹