فرهنگ

فرهنگ

فرهنگ 1376 شماره 20 و 21

مقالات

۱.

نقد ابن هیثم بر بطلمیوس

نویسنده: مترجم:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 709 تعداد دانلود : 247
در این مقاله یکى از رساله‏هاى منتشر نشده 1 ابن هیثم، مؤلف کتاب مشهور المناظر 2 ، مورد بررسى قرار مى‏گیرد.این رساله که شکوک على بطلیموس نامیده مى‏شود، نمایانگر وضعیت حساس علوم اسلامى در سده‏هاى چهارم و پنجم هجرى قمرى/دهم و یازدهم میلادى است و[رد و پیشینه این اثر را]در متون قدیمتر نیز مى‏توان جست.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۸