فرهنگ

فرهنگ

فرهنگ بهار تا زمستان 1378 شماره 29 تا 32

مقالات

۵.

دستاورد بررسی های روش محاسبات تقویم رصد نیمروزی و جدول خیامی

۹.

تصحیح و ترجمه ی رساله ی الجواب عن ثلاث مسائل ضرورة التضاد و فی العالم و الجبر و التباء از حکیم عمر خیام

۱۲.

من کلام الفیلسوف عمر الخیامی القول علی اجناس الذی بالاربعة

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۸