فرهنگ

فرهنگ

فرهنگ بهار و تابستان 1383 شماره 49 و 50 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۲.

واژه ای ایلامی در فرهنگ پهلوی و گویش های زنده(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۸