تحقیقات بنیادین علوم انسانی - علمی-پژوهشی (حوزوی)

تحقیقات بنیادین علوم انسانی


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم انسانی
دوره انتشار: فصلنامه
مدیر مسئول: عطاالله رفیعی آتانی
صاحب امتیاز: عطاالله رفیعی آتانی
توضیح آغاز اعتبار: این فصلنامه به استناد ماده واحده مصوب مورخ ۱۳۸۷/۰۳/۲۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی و براساس مصوبه ۵۸۵ مورخ ۱۳۸۷/۰۶/۲۴ شورای عالی حوزه های علمیه، در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمی حوزه از شماره ۱۵ به بعد حائز رتبه علمی ـ پژوهشی شد.
درجه علمی: علمی-پژوهشی (حوزوی)
سردبیر: احمدحسین شریفی
مدیر داخلی: جواد عابدینی
مدیر اجرایی: حسین خزائی
هیئت تحریریه: حسین بستان، سعید بهشتی، سید محمدرضا تقوی، مهدی شیدائیان، عطاء الله رفیعی آتانی، محمد کاویانی، نجف لکزایی، سید حسین میرمعزی، حسن‌آقا نظری، محمدجواد نوروزی
آدرس: تهــران ـ‌ خیابان شهید مطهری، خیابان میرعماد، پلاک ۲۳، طبقه سوم، کد پستی ۱۵۸۷۸۱۳۱۱۶ قــــــم ـ بلوار شهید صدوقی، خیابان حضرت ابالفضل(ع)، خیابان دانش، کوچه ۳ پلاک ۷۱ طبقه دوم ـ. کدپستی: ۳۷۱۳۱۷۳۳۸۳
تلفن: ۰۲۵۳۲۹۳۸۵۶۲
وب سایت: http://frh.sccsr.ac.ir/
پست الکترونیکی: frh@sccsr.ac.ir

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۰