آینده پژوهی دفاعی - نشریه علمی (وزارت علوم)

آینده پژوهی دفاعی (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم سیاسی و روابط بین الملل
e-issn: ۲۶۴۵-۷۱۷۲
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۱۴ فروردین ۱۳۹۶
مدیر مسئول: دکتر حسین ولی‌وند زمانی
p-issn: ۲۵۸۸-۴۲۸X
صاحب امتیاز: دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: دکتر محمود میرزمانی
مدیر داخلی: دبیر تخصصی: دکتر کامل منیری
هیئت تحریریه: دکتر مصطفی اجتهادی، دکتر داود آقامحمدی، دکتر فرهاد جاویدراد، دکتر علیرضا حسن زاده، دکتر عباس خورشیدی، دکتر حبیب الله سیاری، دکتر ناصر شهلائی، دکتر محمدعلی شیرخانی، دکتر غلامرضا طالقانی، دکتر غلامعلی طبرسا
آدرس: تهران، میدان حر ، خیابان کارگر جنوبی، خیابان دانشگاه جنگ،دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران (مدیریت چاپ، انتشارات و فصلنامه)
تلفن: ۰۲۱۶۶۴۱۴۱۹۱
وب سایت: http://www.dfsr.ir
فکس: ۰۲۱۶۶۴۱۴۱۹۱

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۸