پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی - نشریه علمی (وزارت علوم)

پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم تربیتی
e-issn: ۲۳۴۵-۶۵۳۱
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۱۷ فروردین ۱۳۹۳
مدیر مسئول: دکتر محمدرضا سرمدی
ناشر: دانشگاه پیام نور
p-issn: ۲۳۴۵-۶۵۲۳
صاحب امتیاز: دانشگاه پیام نور
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: دکتر حسین زارع
مدیر داخلی: دکتر محمدحسن صیف
هیئت تحریریه: دکتر سید مهدی سجادی، دکتر مهران فرج اللهی، دکتر بهرام جوکار، دکتر حسین زارع، دکتر محمدرضا سرمدی، دکتر مسعود غلامعلی لواسانی، دکتر محمدحسن صیف، دکتر فرزانه میکائیلی منیع، دکتر اکبر رضایی*** اعضای هیات تحریریه بین المللی: دکتر نور هزلینا احمد
آدرس: فارس - شیراز - خیابان ساحلی غربی - کوچه 10 - دانشگاه پیام نور فارس
تلفن: ۰۷۱۳۲۲۵۳۱۶۱
وب سایت: https://etl.journals.pnu.ac.ir/
پست الکترونیکی: etl.journalpnu@gmail.com

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۴