پژوهش زبان و ادبیات فارسی - علمی-پژوهشی

پژوهش زبان و ادبیات فارسی


زبان و ادبیات فارسی


رتبه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی 

مدیرمسئول: دکتر حسینعلی قبادی

سردبیر: دکتر حسینعلی قبادی

هیئت تحریریه:  دکتر محسن ابوالقاسمی، دکتر منوچهر اکبری، دکتر احمد تمم داری، دکتر سید جعفر حمیدی، دکتر احمد خاتمی، دکتر حکیمه دبیران، دکتر علی شیخ الاسلامی، دکتر مهدی محقق، دکتر سعید بزرگ بیگدلی، دکتر حسینعلی قبادی، دکتر مصطفی گرجی، دکتر مجتبی منشی زاده، دکتر ناصر نیکوبخت 

نشانی: تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان دانشگاه، خیابان شهید وحید نظری، شماره 47، اداره نشریات علمی. صندوق پستی: تهران، 1316-13145 

تلفن : 2-66497561(021)  فکس: 66492129(021)

 وب سایت: http://ihss.ac.ir

پست الکترونیک:  j.literature@ihss.ac.ir 


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: ادبیات
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۱۳ دی ۱۳۹۳
ناشر: جهاد دانشگاهی
درجه علمی: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

بنر سوم
پنجمین همایش ملی زبان شناسی رایانشی
همایش مطالعات قرآنی و اندیشه های شهید مطهری
بنر اول

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۶