مدارس کارآمد

مدارس کارآمد

مدارس کارآمد سال دوم سال تحصیلی 1387-1388شماره 3 (پیاپی 7)

مقالات

۱۰.

آشنایی با خلاقیت سازمانی به عنوان ضرورت نظام آموزشی

گفتگوها

۱.

مصاحبه با : آقای مهندس عباس ذوقی پور مؤسس اولین دبیرستان هوشمند در کشور

۲.

مصاحبه با خانم مهندس پرنسیلا جهانگیری مؤسس و مدیردبیرستان شهید غفاری اولین مدرسه هوشمند (غیردولتی) شهرستان های استان تهران

۴.

بررسی چالش های مدارس غیردولتی : مؤسسین مدارس غیردولتی ، خیرین مدرسه دار : مصاحبه اختصاصی با مؤسسین پیش کسوت مدارس غیردولتی، سازمان آموزش و پرورش شهرستانهای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۷۲ تعداد دانلود : ۳۲۴۱