پژوهش های روستایی

پژوهش های روستایی

پژوهش های روستایی دوره دوم تابستان 1390 شماره 2 (پیاپی 6)

مقالات

۱.

ارزیابی توان منابع آب زیرزمینی شهرستان سردشت برای پرورش ماهی قزل آلای رنگینکمان، با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) و رهیافت تصمیم گیری چندمعیاره (MCDM)

۲.

راهبردهای توسعه اکوتوریسم در شهرستان مریوان

۳.

بررسی عوامل مؤثر بر کاربرد آموزش الکترونیکی برای آموزش زنان روستایی در شهرستان ایلام

۴.

ارزیابی توزیع فضایی کیفیت زندگی در مناطق روستایی (مطالعة موردی: بخش مرکزی شهرستان دلفان)

۵.

تأثیر شیوه های مختلف بهره برداری بر وضعیت مراتع زمستانه (مطالعة موردی: استان سمنان)

۶.

پیامدهای تداوم حضور واسطه های خریدار شیر در نواحی روستایی (مطالعة موردی: روستای شیشه، شهرستان اهر)

۷.

ارزیابی میزان بهره برداری دهیاران از فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدیریت روستایی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان های گلوگاه و بهشهر – استان مازندران)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۲