پژوهش های روستایی - علمی-پژوهشی

پژوهش های روستایی


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی
دوره انتشار: فصلنامه
صاحب امتیاز: دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران( قطب علمی مطالعات و برناه ریزی روستایی)
مدیر مسئول: دکتر کیومرث یزدان پناه
سردبیر: محمد رضا رضوانی
مدیر داخلی: محمد امین خراسانی
هیئت تحریریه :دکتر محمدرضا رضوانی، دکتر مهدی طالب، دکتر مجتبی قدیری معصوم، دکتر سیدحسن مطیعی لنگرودی، دکتر مسعود مهدوی، دکتر عبدالرضا رکن الدین افتخاری، دکتر محمود جمعه پور، دکتر فضیله خانی، دکتر مصطفی طالشی

نشانی: تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان قدس، انتهای کوچه آذین، پلاک 1، دانشکده جغرافیا، ساختمان شماره1، کد پستی:1417853933.

تلفن: 66416173 (021)   فکس: 66416173 (021)  

وب سایت: http://jrur.ut.ac.ir/
پست الکترونیک: jrur@ut.ac.ir 

 


آرشیو نشریه:

شناسنامه

دسته بندی موضوعی: جغرافیا
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۳۰ آبان ۱۳۸۹
ناشر: دانشگاه تهران
درجه علمی: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

بنر سوم
مدرسه دانشگاه علامه
همایش مطالعات قرآنی و اندیشه های شهید مطهری
بنر اول

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۱