پژوهش در سلامت روانشناختی

پژوهش در سلامت روانشناختی

پژوهش در سلامت روانشناختی سال سوم پاییز 1388 شماره 3 (پیاپی 11)

مقالات

۱.

تاثیر تجارب هیجانی بر واکنش های قلبی - عروقی و فعالیت عضلانی چهره در ریخت شخصیتی d

۲.

وضعیت حافظه شرح حال در نوجوانان پسر افسرده، افسرده دارای سوء مصرف مواد و سالم

۵.

تاثیر آموزش برنامه ارتقای رشد روانی - اجتماعی کودک از طریق بهبود تعامل مادر- کودک بر خود اثرمندی والدگری و رابطه مادر و کودک زیر سه سال

۶.

اثر بخشی برنامه درمانگری کندال بر سبک های مقابله ای کودکان ایرانی مبتلا به اختلال های درونی سازی شده

۷.

اعتباریابی و تاثیر متغیرهای مدل عدم توازن تلاش - پاداش بر خستگی، فرسودگی عاطفی، شکایات سایکوسوماتیک و سلامت جسمانی کارکنان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳۸ تعداد دانلود : ۵۲۵

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۳