پژوهش در سلامت روانشناختی - علمی-پژوهشی

پژوهش در سلامت روانشناختی


 


رتبه علمی: علمی-پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه خوارزمی تهران

مدیر مسئول: دکتر محمد نقی فراهانی

سردبیر: دکتر علیرضا مرادی

مدیر داخلی: دکتر مهناز شاهقلیان

هیئت تحریریه: دکتر پرویز آزاد فلاح، دکتر رضا زمانی، دکتر علی فتحی آشتیانی، دکتر محمد نقی فراهانی، دکتر حسین کاویانی، دکتر رضا کرمی نوری، دکتر علیرضا مرادی، دکتر علی مظاهری، دکتر علی منتظری، دکتر شکوه نوابی نژاد 

نشانی: تهران، خیابان خاقانی، شماره 49، ساختمان سمیه، طبقه هشتم، دفتر فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی.

تلفکس: 88321314 (021)

وب سایت:  http://rph.khu.ac.ir/

پست الکترونیک: hellthinpsych@gmail.com 


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: روانشناسی
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۲۸ اسفند ۱۳۸۷
ناشر: دانشگاه خوارزمی
درجه علمی: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۳