نوآوری های مدیریت آموزشی (اندیشه های تازه در علوم تربیتی سابق)

نوآوری های مدیریت آموزشی (اندیشه های تازه در علوم تربیتی سابق)

اندیشه های تازه در علوم تربیتی سال چهارم بهار 1388 شماره 2 (پیاپی 14) (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۲.

بررسی روش های برتر تدریس در فرایند « یاددهی - یادگیری » و تاثیر آن بر مطالعه کتاب های غیر درسی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۳.

رابطه بین هویت فردی ، سبک های دلبستگی با بهزیستی روان شناختی در جوانان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۴.

بررسی سطح یادگیرنده بودن ، بالندگی سازمانی و رابطه بین آنها در آموزش و پرورش ناحیه سه شهرستان تبریز(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 388 تعداد دانلود : 23
۵.

رابطه کم روئی و پیشرفت تحصیلی در یادگیری زبان انگلیسی در دانشجویان پسر شرکت کننده در آموزشگاه های زبان کانون(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۶.

مقایسه یادگیری زبان انگلیسی دانش آموزان دو زبانه با دانش آموزان یک زبانه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۸