نوآوری های مدیریت آموزشی (اندیشه های تازه در علوم تربیتی سابق) - علمی-پژوهشی (دانشگاه آزاد)

نوآوری های مدیریت آموزشی (اندیشه های تازه در علوم تربیتی سابق)


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی(دانشگاه آزاد)

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن 

مدیر مسئول: دکتر فتاح ناظم 

سردبیر: دکتر سیف الله بهاری 

مدیر داخلی: طاهره حسومی 

هیئت تحریریه: دکتر حسن احدی، دکتر سیف الله بهاری، دکتر محمد رضا بهرنگی، دکتر علی دلاور، دکتر عبدالله شفیع آبادی، دکتر قاسم قاضی، دکتر صمد کریم زاده، دکتر فتاح ناظم 

نشانی: رودهن، مجتمع دانشگاهی، دانشگاه آزاد اسلامی، ساختمان اداری، دفتر فصلنامه. صندوق پستی:  رودهن، 189.

تلفکس: 76509818(021)

پست الکترونیک: modernthoughts@gmail.com


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: روانشناسی و علوم تربیتی
دوره انتشار: فصلنامه
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی
درجه علمی: علمی-پژوهشی (دانشگاه آزاد)

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

بنر سوم
مدرسه دانشگاه علامه
همایش مطالعات قرآنی و اندیشه های شهید مطهری
بنر اول

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۸