مدیریت

مدیریت

مدیریت 1387 شماره 135و136

مقالات

۳.

بازاریابی توسعه صادرات ( فرصتها - چالشها )

کلید واژه ها: بازاریابیتوسعه اقتصادیصادرات غیر نفتیتوسعه صادرات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴۳ تعداد دانلود : ۵۸۲
بیش از ده سال است که در کشور ما موضوع صادرات بویژه صادرات کالاهای غیر نفتی، مورد توجه خاص قرار دارد. از این نظر می گوییم خاص، چون به آن نیاز داشته ایم و مطرح بودن آن به طور جدی صرفا یک شعار نبوده است، زیرا با توجه به افزایش جمعیت و روند رو به رشد مصرف دیگر نمی توان به درآمد ...
۴.

نقش سیستمهای GIS در سیستم اطلاعات بازاریابی ( MKIS ) جهت تعیین بازارهای هدف

کلید واژه ها: بازار هدفسیستم اطلاعات جغرافیاییآمیخته بازاریابیسیستم اطلاعات بازاریابی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۶۲ تعداد دانلود : ۱۴۱۱
سیستم اطلاعات بازاریابی بعنوان سیستمی در جهت حمایت از تصمیمات بازاریابی مدیران بازرگانی در سازمان ها شناخته می شود. این سیستم اطلاعات لازم را از محیط گرفته، تجزیه و تحلیل نموده و آن را به منظور فهم بهتر آمیخته های بازاریابی در اختیار تصمیم گیران قرار می دهد. در این خصوص نکته مهم آنست که سیستم مذکور به تنهایی نمی تواند در شناسایی نقاط حساس و اثربخش در بازار ...
۵.

مدل کاربردی ایجاد چابکی در میان زنجیره های تامین

نویسنده:

کلید واژه ها: چابکیزنجیره تامین چابکویژگیها و ارکان زنجیره تامین چابک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹۳ تعداد دانلود : ۶۹۸
برای کسب لبه رقابتی در محیط کسب و کار در حال تغییر، شرکتها باید برای کارآمدی عملیات با تامین کنندگان و مشتریان همردیف شده و برای کسب سطحی از چابکی فراتر از شرکتهای انحصاری با یکدیگر مشارکت کنند. یک زنجیره تامین چابک به دنبال ان است تا مشتریان و کارکنان را غنی و ارضا کند...
۶.

بانکداری الکترونیکی در ایران ، مشکلات و راهکارها

کلید واژه ها: فناوری اطلاعاتبانکداری الکترونیکیکارت الکترونیکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۳۲ تعداد دانلود : ۱۰۹۶
سازمان های نوین در محیط رقابتی پیچیده ای قرار گرفته اند که ناشی از تغییرات محیطی، سازمانی و فناوری است. این عوامل، محیطی کاملا رقابتی در کسب و کار به وجود آورده اند که مشتری در محور ان قرار دارد. تغییرات محیطی آن چنان سریع و غیر قابل پیش بینی است که کوچکترین غفلت از آنها می تواند سازمان را از یک برتری رقابتی...
۸.

ارائه یک مدل برای محاسبه ارزش عمر مشتری در سیستم های مدیریت ارتباط با مشتری

کلید واژه ها: داده کاویاستراتژی بازاریابیارزش مشتریوفاداری مشتریانارزش عمر مشتریبخش بندی مشتریان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۱۹ تعداد دانلود : ۱۲۷۲
در طول دهه اخیر مفهوم مدیریت ارتباط در حوزه بازاریابی اهمیت یافته است. مدیریت ارتباط با مشتری همراه با گسترش بازارها در سطح جهانی و افزایش رقابت بسیار مورد توجه قرار گرفته است. جذب و نگهداری مشتریان سودآور جدی ترین نگرانی شرکت ها می باشد. یکی از مهمترین ابزارهای بکار رفته در مدیریت ارتباط با مشتری، مفهوم ارزش عمر مشتری می باشد...
۹.

بازاریابی و پست مدرنیسم از ارتباط تا چالش ها

۱۰.

بررسی عوامل موثر بر رضایت مشتری

کلید واژه ها: رضایتمشتریکیفیتوفاداریمشتریان درونی و بیرونیزمان انتظاررضایت مشتری و مشتری مداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶۶۴ تعداد دانلود : ۴۶۹۷
امروزه موسسات تجاری به خوبی می دانند که حیات آنها بسته به وجود و رضایت مشتریان است و به دست آوردن و حفظ مشتریان در دنیای امروز که دگرگونیهای بسیار زیاد، همراه با گسترش رقابت در زمینه های گوناگون همراه است، بسیار مشکل، و از دست دادن مشتریان و به دنبال آن کسب و کار بسیار آسان است...
۱۱.

رابطه منحنی عمر محصول و منحنی عمر نام تجاری

کلید واژه ها: محصولنام تجاریبرندمنحنی عمرمنحنی عمر محصولمنحنی عمر نام تجاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۹۸ تعداد دانلود : ۱۰۵۸
توجه به اینکه محصول هر شرکتی در کدام مرحله از خط سیر عمر خود قرار دارد همانقدر اهمیت دارد که توجه به خط سیر عمر نام تجاری و برند شرکت اهمیت دارد. نگارنده در این مقاله سعی نموده است ضمن توجه دادن خواننده به این دو موضوع، اهمیت توجه به تفاوت منحنی عمر محصول ...
۱۲.

سیستم مکاتبات بدون کاغذ و تسهیل فرآیند کسب و کار در عصر دیجیتال

کلید واژه ها: فن آوری اطلاعاتاتوماسیون اداریفرآیند کسب و کارسیستم های بدون کاغذسیستم مکاتبات بدون کاغذ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۳۱ تعداد دانلود : ۶۹۷
در فرآیندهای مربوط به کسب و کار اصطلاح سیستم مکاتبات بدون کاغذ برای تعریف سیستمی که در آن اتوماسیون دفتر اعمال شده است مورد استفاده قرار می گیرد. این سیستم گونه ای از مکاتبات اداری می باشد که در آن نامه های الکترونیکی جایگزین نامه های دستی و کاغذی می شود...
۱۳.

سیستم های هوش تجاری کلیدی برای مدیریت سازمان

نویسنده:

کلید واژه ها: دانشهوش تجاریکارت اعتباری متوازناستدلال مبتنی بر مورد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۲۷ تعداد دانلود : ۸۵۵
این مقاله متمرکز بر سیستم های هوش تجاری است. ابتدا دانش به عنوان یک دارایی مهم و راهبردی برای موفقیت شرکت معرفی شده است. سپس بعضی مشخصه های سیستم های هوش تجاری مورد بحث قرار گرفته و معماری آنها توضیح داده شده و سودمندی بکارگیری چنین سیستم هایی در شرکت برجسته شده است....
۱۴.

مدلهای انتخاب گسسته کاربرد اقتصاد سنجی در مدیریت بازاریابی و پژوهش بازار

نویسنده:

کلید واژه ها: قیمت گذاریبرآورد تقاضامدل انتخاب گسستهتحلیل توامانارزش تام نام تجاریانتخاب مشتری و تقاضاشرایط لازم برای موفقیت کسب و کارها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۳۹ تعداد دانلود : ۱۱۸۳
در رویکردهای نوین کسب و کار بر فلسفه بازارگرایی به طور عام و مدیریت بازاریابی به طور خاص، تاکید زیادی می شود. با توجه به اینکه مدیریت بازاریابی هم مدیریت بر تقاضاست اینجاست که اهمیت تقاضا و شناخت آن نمایان می شود. از طرفی می دانیم امروزه بخش عمده ای از محصولات...
۱۷.

استقرار سیستم مدیریت ارتباط با مشتری شهروند ( CRM )

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۹۶ تعداد دانلود : ۱۰۴۲
تحول شگرف در نگرش مدیران سازمان های مختلف نسبت به موضوع برخورد با مشتریان و سطح کیفی ارائه محصولات یا خدمات باعث شده تا ساختار این سازمان ها متناسب با نگرش فوق باز تعریف گردد. در این میان خدمت رسانی شهری نیز دارای اهمیت ویژه ای است زیرا رضایت شهروندان به عنوان مشتریان....