مدیریت

مدیریت

مدیریت 1386 شماره 121 و 122

مقالات

۱.

استراتژی برنامه ریزی در جمهوری اسلامی

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶۱ تعداد دانلود : ۵۹۵
استراتژی هنر برنامه ریزی و هدایت عملیات سازمانی است. در جمهوری اسلامی ایران اگرچه تاکنون طرح جامعی در ارتباط با یک استراتژی برنامه ریزی رسما اعلام نگریدده اما در خلال قوانین و روش های اجرایی مدارک و مستنداتی وجود دارد که بسادگی وجود آن را تایید می کند. با این وجود الگوی پیش بینی شده برای این منظور فاقد اثر بخشی و کارآیی مورد نیاز برای اعمال نظارت و حسابرسی مالی و عملیاتی در اجرای موفقیت آمیز هدف ها و برنامه های عمرانی در راستای چشم انداز و ماموریت. در مقاله حاضر ابتدا مدل استراتژی برنامه ریزی در جمهوری اسلامی ایران به استناد ...
۲.

نقش استاندارد جامع چهار بعدی سرآمدی در بهبود مدیریت عملکرد سازمان

نویسنده:

کلید واژه ها: عملکرد کارکنان خدمات فرآیند تعالی کسب و کار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۵۸ تعداد دانلود : ۷۳۳
تعالی کسب و کار و بهبود عملکرد در گرو استفاده از رویکردهای نوین در مدیریت عملکرد سازمان هاست. برای بهبود عملکرد لازم است با ساز و کارهای مناسبدر فرآیند ایجاد شکل گیری و کاربردی شدن عملکرد کارکنان و سازمان مدیریت نمود و آن را تحت نظارت و مربیگری قرار داد. برای جهت دهی به عملکرد کارکنان و سازمان نیاز است کلیه فرآیندها کارکنان و توانمندی های فکری عاطفی فیزیکی و اجتماعی در یک نظام یکپارچه قرار گرفته و از تلفیق و تعامل آنها انرژی سازمانی با ماهیت سازنده و موثر ایجاد شود. مدیرت عملکرد نیازمند استفاده از ساز و کارهای خاص خود است تا ...
۳.

نوآوری در مدیریت دانش و ارائه راهکارهایی برای توسعه

کلید واژه ها: مدیریت دانش دانش صریح و ضمنی اصول و اقدامات دانش مدار نوآوری در مدیریت دانش مدل seci

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰۳ تعداد دانلود : ۱۴۱۶
عصر حاضر عصر تحولات و تغییرات شکرف در فناوری هاست. عصری که ساختار فکری آن آکنده از عمق بخشیدن به اطلاعات و توجه به مشارکت نیروی انسانی خلاق و دانش گرا به جای نیروی انسانی عملکردی است. از این رو مدیریت هوشیار بر آن است تا هرچه بیشتر و بهتر در جهت استفاده از ابزاری به نام دانش برای رویارویی و مقابله با عوامل عدم اطمینان، حفظ موقعیت و ایجاد خلاقیت و نوآوری جهت گسترش عرصه رقابتی خود برآید این امر مستلزم آن است که سازمان با ارج نهادن به مدیریت دانش و متقابلا مدیریت خلاقیت و نوآوری آن را به عنوان یک نیاز استراتژیک و ضروری...
۴.

چگونه می توانید انگیزه و رشد شخصی خود را افزایش دهید ؟

نویسنده:

کلید واژه ها: انگیزش درونی کارراهه مدیریت بر کارراهه شخصی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱۰ تعداد دانلود : ۹۵۸
تغییرات در محیط کسب و کار منجر به تغییر پارادایم مدیریت بر کار راهه شغلی شده است. مسئولیت مدیریت بر کارراهه شغلی در عصر حاضر برعهده کارکنان است از طرفی لازمه ایجاد انگیزش درونی در کارکنان مدیریت بر کارراهه شغلی است. این مقاله شامل دو بخش کلی است. بخش اول به بررسی مفاهیمی چون کارراهه شغلی و دلایل اهمیت مدیریت برآن می پردازد. در بخش دوم مدل ایجاد انگیزش درونی با توجه به مفاهیم مدیریت بر کارراهه شخصی تشریح می شود.
۶.

بررسی اثر بخشی " سیستم اطلاعات مدیریت "

کلید واژه ها: مدیریت اثربخشی سیستم اطلاعات داده سیستم اطلاعاتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۴۳ تعداد دانلود : ۱۵۱۴
باتوجه به اهمیت روزافزون اطلاعات و نقش آن در تصمیم گیری مدیران به نظر می رسد که استفاده از تکنولوژی اطلاعات کارا و اثربخش بیش از گذشته اهمیت پیدا خواهد کرد و شاید به توان به جرات بیان کرد که در آینده نزدیک هیچ سازمانی بدون بکارگیری سیستم اطلاعاتی که اطلاعات استراتژیک کارا و اثربخش را برای سازمان مهیا می سازد نخواهد توانست توان رویارویی با محیط متغیر و رقابتی را داشته باشد و بتواند در این محیط به حیات خود ادامه دهد. تجربه نشان داده است که عدم توجه به درست به موارد فوق گسترش سیستم های اطلاعات در کسب و کار عموما موجب جایگزینی ...
۷.

طراحی مفهومی سیستم مدیریت کیفیت منابع انسانی استراتژیک

مترجم:

کلید واژه ها: مدیریت منابع انسانی استراتژیک سیستم حمایت تصمیم منابع انسانی طراحی مفهومی-مفاهیم tqm فنون پیش بینی آماری تحلیل نسبت تحلیل گرایش تحلیل زمانی روشهای رتبه بندی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۰۶ تعداد دانلود : ۱۷۶۴
در محیط اداری چالش برانگیز هزاره جدید و در عرصه رقابت میان شرکت ها یک دلیل افزایش موفقیت برای شرکتها متمرکز شدن بر وظیفه مدیریت اثربخش منابع انسانی است. کنترل منابع مزیت رقابتی را نصیب شرکت می کند. هدف اصلی این مقاله معرفی ابزاری برای حمایت از تصمیم در کمک به فرایند تصمیم گیری درباره مدیریت استراتژیک حوزه مدیریت منابع انسانی می باشد. هدف مدیریت استراتژیک در یک سازمان عبارت از تشخیص، گسترش و تخصیص منابع موثر در مدیریت با رعایت مزیت رقابتی است. مدیریت کیفیت فراگیر نیز عبارت از استراتژی تنظیم شده در سطح بالای سازمان است..
۸.

سازمان های یادگیرنده ضرورت کسب و کار در دنیای امروز

کلید واژه ها: یادگیری یادگیری سازمانی سازمان یادگیرنده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۵۰
پیتر سنج معتقد است که در عصر حاضر سازمانهایی موفق هستند که همه کارکنان برای بالا بردن سطح توانایی خود بکوشند و وظیفه مدیر این است که شرایطی را ایجاد کند که همه کارکنان به سوی بالا بردن توانایی خود حرکت کنند. به عقیده پیتر ام سنج نظریه پرداز اصلی سازمان یادگیرنده انسانها برای یادگیری طراحی شده اند. هیچ کس اعمال اساسی مورد نیاز کودکان را به آنها نمی آموزد بلکه آنها خود به کمک حس عمیق کنجکاوی و آزمایش کردن که در درون خود دارند راه رفتن صحبت کردن و ... را یاد می گیرند. در این مقاله سعی شده است که جنبه های مختلف این نظریه...
۱۰.

بهبود عملکرد

کلید واژه ها: مدیریت فرایند سطوح عملکرد نسبتهای بهره وری سیستمهای تولیدی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶۸ تعداد دانلود : ۷۲۶
طی سالیان گذشته روشها و فنون بسیاری برای بهبهود عملکرد ابداع شده اند که شیوه های ساختارمندی را برای بهبود عملکرد سازمانها فراهم می کنند اما این روش بطور واضح نشان نمی دهند که بهبود باید از کجا آغاز شود. برای این که بتوان عملکرد را بطور اثربخش بهبود بخشید تشخیص اجرای اصلی عملکردهایی که نیاز به بهبود دارند و همچنین عواملی که بیشترین تاثیر را بر هر یک از این عملکردها دارند از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این مقاله تعریف عملکرد بهره وری و سوددهی و دو دیدگاه اصلی پیرامون رابطه بین این مفاهیم یعنی دیدگاه سلسله مراتبی و ...