کلید واژه ها: Spiritual orientation Religious Positive feelings Spouse

حوزه های تخصصی:
شماره صفحات: ۵۱-۵۶
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۱۲۲

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۰

چکیده

Background: The present study has investigated the relationship between spiritual and religious orientation and positive feelings toward the spouse. Method: Method of this research, is descriptive of correlation type, and in terms of purpose, is a part of applied research. A sample with volume of 200 (98 females, 102 males) were selected randomly among the employees of Kerman University of Medical Sciences. The data were collected using a positive feelings toward the spouse questionnaire and spiritual orientation questionnaire and has been analyzed using Pearson Correlation (R) and SPSS 22 software. Results: results showed that there is positive and significant relationship between emotional and sexual feelings to spouse with internal spiritual orientation and there is a negative and significant relationship between emotional and sexual feelings to spouse with external spiritual orientation (P> 0.05). Conclusion: Therefore, it can be concluded that spiritual and religious orientation, plays an important role in the positive feelings to the spouse.

تبلیغات