کلید واژه ها: ethics Global media Professional Ethics Codes

حوزه های تخصصی:
شماره صفحات: ۸-۱۵
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۱۵۲

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۰

چکیده

Background: The present study focuses on the importance of observing professional ethics codes by global media. The main objective of this study is to emphasize the necessity of providing ethical codes for global media. Global media ethics aims at developing a comprehensive set of principles and standards for the practice of journalism in age of globalization. This study has reviewed the main interrelated theory regarding ethics, morality and media. The media ethics codes of different countries have been examined under the research. The study findings show that the ethics dominating the media of each country comes from the values, norms, and code of conduct existing in that society; accordingly, there is a direct relationship between media ethics code and the values and norms of a society or culture. Conclusion: Based on the study’s literature review, theoretical framework and the comparison analysis of the different media ethics codes, the article introduces an applicable ethical guideline and the main strategic professional ethics codes for global media.

تبلیغات