کلید واژه ها: Professional ethics Management Decision-making strategies

حوزه های تخصصی:
شماره صفحات: ۴۱-۴۸
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۱۹۹

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۰

چکیده

Background: Decision-making strategies of managers can modify the behavior of an organization’s personnel in a direction that is desired by the organization and cause their goals to be realized more quickly. Therefore, it is necessary to investigate decision-making strategies in Islamic Azad University of Mashhad. The present article seeks to predict decision-making strategies of managers with regard to professional ethics. Method: The present study adopts a descriptive-correlational approach. Statistical population in this study includes managers of faculties of Islamic Azad University, Mashhad, of which 86 managers were selected as the sample, using stratified random sampling method. To gather data, two standard questionnaires: ‘decision-making strategy’ and ‘professional ethics’ were used. The data were analyzed using SPSS and Smart PLS software and structural equation model method. Results: The findings showed that professional ethics is significantly predicted by decision-making strategies of managers. Moreover, the results specifically indicated that there is a significant positive correlation between dimensions of professional ethics (individualistic ethics, task oriented ethics, and legal ethics) and decision-making strategies of managers. Conclusion: Observing professional ethics is necessary to realize organizational goals of Islamic Azad University of Mashhad. Furthermore, decision-making strategies of organization managers can direct organizational behavior and performance towards more congruence with the organizational goals. Thus, observing professional ethics can lead managers of faculties of Islamic Azad University, Mashhad Branch to enhance their decision-making strategies to realize the goals of the university.

تبلیغات