مجلاتهنرهای زیبا-هنرهای نمایشی و موسیقی


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران

سردبیر: محمدباقر قهرمانی

مدیر داخلی: نسرین نوری

هیئت تحریریه: نغمه ثمینی، مهدی حامد سقایان، فرزان سجودی، امیر اشرف آریانپور، محمد شهبا، محمود عزیزی، ساسان فاطمی، مصطفی مختاباد، آذین موحد، فرهاد ناظر زاده کرمانی،

نشانی: میدان انقلاب- خیابان انقلاب- دانشگاه تهران- پردیس هنرهای زیبا- دفتر نشریات

تلفکس: 66415282(021)

وب سایت: http://jfadram.ut.ac.ir

پست الکترونیک: fineartj@ut.ac.ir


آرشیو نشریه: