پژوهشنامه زنان - نشریه علمی

پژوهشنامه زنان


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مطالعات زنان
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ فروردین ۱۳۹۰
مدیر مسئول: مریم صانع پور
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
صاحب امتیاز: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
درجه علمی: نشریه علمی
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: ناهید مؤید حکمت
مدیر داخلی: فاطمه بدوی
هیئت تحریریه: حمیدرضا آیت اللهی، پروین ترکمنی آذر، محمدرضا جوادی یگانه، ایراندخت فیاض، طوبی کرمانی، سید بیوک محمدی، زهرا مصطفوی
آدرس: بزرگراه کردستان، نبش خیابان ایران شناسی (64 غربی)، جنب ساختمان‌های A.S.P ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، نشریه پژوهش نامه زنان
وب سایت: http://womenstudy.ihcs.ac.ir
پست الکترونیکی: womenstudies@ihcs.ac.ir

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۲