ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی - علمی-پژوهشی

ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: ادبیات
e-issn: ۱۷۳۵-۵۷۳۷
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۲۱ اسفند ۱۳۸۷
مدیر مسئول: سهیلا موسوی سیرجانی
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی
p-issn: ۲۰۰۸-۴۴۲۰
صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
درجه علمی: علمی-پژوهشی
سردبیر: بانو کریمی
هیئت تحریریه: ابوالقاسم رادفر، علی محمد سجادی، سهیلا صارمی، عبدالحسین فرزاد، مهدی ماحوزی، مظاهر مصفا، سرور مولایی، قدمعلی سرّامی، ابوالقاسم اسماعیل پور مطلق
آدرس: تهران، خیابان ایرانشهر شمالی، نبش آذرشهر، پلاک 223، طبقه 7، دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد تهران جنوب
تلفن: ۰۲۱۸۸۳۷۷۷۱۰
وب سایت: http://jmmlq.azad.ac.ir/
پست الکترونیکی: Jmmlq@azad.ac.ir
فکس: ۰۲۱۸۸۸۳۰۰۲۳
کد پستی: ۱۵۸۴۷۱۵۴۱۴

کلیدواژه‌های مرتبط

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۰