مطالعات شبه قاره - نشریه علمی (وزارت علوم)

مطالعات شبه قاره (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: ادبیات
e-issn: ۲۵۲۸-۵۰۶۲
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۲۷ بهمن ۱۳۸۸
مدیر مسئول: مریم خلیلی جهانتیغ
ناشر: دانشگاه سیستان و بلوچستان
p-issn: ۲۰۰۸-۵۷۱۰
صاحب امتیاز: دانشگاه سیستان و بلوچستان
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: محمد امیر مشهدی
مدیر داخلی: کارشناس نشریه: حسن محمدیان
مدیر اجرایی: محمد بارانی
هیئت تحریریه: عباسعلی آهنگر، حسین جناآبادی، مریم خلیلی جهانتیغ، حکیمه دبیران، نظر دهمرده قلعه نو، اسحاق طغیانی، محمد کاظم کهدویی، محمد امیر مشهدی، سیدرسول موسوی حاجی، محمدعلی محمودی، ابراهیم نوری
آدرس: زاهدان- دانشگاه سیستان و بلوچستان- دانشکده ادبیات و علوم انسانی
تلفن: ۰۵۴۳۱۱۳۶۵۲۷
وب سایت: https://jsr.usb.ac.ir/
پست الکترونیکی: jsr_oue@usb.ac.ir
فکس: ۰۵۴۳۳۴۳۳۱۰۰
کد پستی: ۹۸۱۶۷۴۳۵۸۵

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۵