مطالعات شبه قاره - علمی-پژوهشی

مطالعات شبه قاره


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: مطالعات شبه قاره

مدیر مسئول: دکتر مریم خلیلی جهانتیغ

هیئت تحریریه: دکتر عباسعلی آهنگر، دکتر علی اکبر انصاریان، دکتر چندر شیکر بتناگر، دکتر نجف جوکار، دکتر حکیمه دبیران، دکتر محمد سلیم اختر، دکتر شهلا سلیم نوری، دکتر سید اختر حسین، دکتر محمد رحیم صراف، دکتر اسحاق طغیانی، دکتر حبیب الله عباسی، دکتر سید حسین فاطمی، دکتر محمد کاظم کهدویی، دکتر عبدالکریم گلشنی، دکتر رضا مصطفوی سبزواری، دکتر اسدالله واحد

نشانی: زاهدان- دانشگاه سیستان و بلوچستان- مرکز مطالعات شبه قاره و آسیای جنوبی

تلفن:2430102(0541)   فکس: 2433100(0541)

وب سایت: http://jsr.usb.ac.ir

پست الکترونیک: jsr _ oue@yahoo.com


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: ادبیات
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۲۷ بهمن ۱۳۸۸
ناشر: دانشگاه سیستان و بلوچستان
درجه علمی: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

بنر سوم
مدرسه دانشگاه علامه
همایش مطالعات قرآنی و اندیشه های شهید مطهری
بنر اول

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۲