مطالعات راهبردی بسیج - علمی-پژوهشی

مطالعات راهبردی بسیج


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج

مدیر مسئول: دکتر ابراهیم نجفی

سردبیر: دکتر خدابخش احمدی نوده

مدیر اجرایی: سعید شهلایی مقدم

هیئت تحریریه: خدابخش احمدی نوده، حجت الله ایزدی، نبی الله روحی، محمدابراهیم سنجقی، ا لله مراد سیف، حسین شریفی طرازکوهی، علیرضا صدرا، سیدیحیی صفوی همامی، علی اصغر قائدان، غلامحسین نیکوکار

نشانی: تهران، خیابان ولیعصر(عج) بزرگراه نیایش نرسیده به خیابان سئول، مجتمع سازمانهای اقشاری و متخصصین بسیج، درب شرقی ساختمان140  جهاد علمی - طبقه اول

تلفکس: 22661419(021)

وب سایت: http://www.bro.ir

پست الکترونیک: faslnameh@bro.ir


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم سیاسی و روابط بین الملل
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ مهر ۱۳۹۱
ناشر: پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج
درجه علمی: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۳