مطالعات راهبردی بسیج - نشریه علمی (وزارت علوم)

مطالعات راهبردی بسیج (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم سیاسی و روابط بین الملل
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ مهر ۱۳۹۱
مدیر مسئول: دکتر حسین قدیانی
ناشر: پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج
p-issn: ۱۷۳۵-۵۰۱X
صاحب امتیاز: دانشگاه جامع انقلاب اسلامی-پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: دکتر خدابخش احمدی نوده
مدیر داخلی: مدیر نشریه: دکتر محمد بصیری صدر
مدیر اجرایی: قربانعلی جعفری
هیئت تحریریه: محمد تقی کرمی قهی، اصغر قائدان، خدابخش احمدی نوده، الله مراد سیف، مریم فاتحی زاده، منصور سودانی، کیومرث یزدان پناه
آدرس: تهران، انتهای بزرگراه شهید صیاد شیرازی، میدان سپاه، پلاک 3، ساختمان دانشگاه جامع انقلاب اسلامی، طبقه هشتم، پژوهشکده مطالعات و تحقیقات ، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات راهبردی بسیج
تلفن: ۰۲۱۷۴۱۴۶۸۶۸
وب سایت: https://www.bsrq.ir/
پست الکترونیکی: bsrqjournal@gmail.com

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۰