آمایش جغرافیایی فضا - نشریه علمی (وزارت علوم)

آمایش جغرافیایی فضا (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: جغرافیا
e-issn: ۲۵۳۸-۴۸۲۱
دوره انتشار: سالنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۲ آبان ۱۳۹۱
مدیر مسئول: دکتر خدارحم بزی
ناشر: دانشگاه گلستان
p-issn: ۲۵۳۸-۵۷۳۹
صاحب امتیاز: دانشگاه گلستان
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
رتبه: ب
سردبیر: دکتر جعفر میرکتولی
مدیر داخلی: دکتر غلامرضا روشن
مدیر اجرایی: کارشناس نشریه: نرگس سلیمانی
هیئت تحریریه: سید حسن مطیعی لنگرودی، عباس سعیدی، شهرام روستایی، مصطفی رقیمی، جعفر میرکتولی، علیرضا خواجه‌شاهکویی، علی اکبر نجفی کانی، غلامعلی حشمتی، دکتر مسعود صفایی پور اعضای هیات تحریریه بین المللی: جوزه اوراسا
آدرس: گرگان – کیلومتر 10 جاده گرگان به گنبد-(کمربندی گرگاه به سرخنکلاته) پردیس دانشگاه گلستان
تلفن: ۰۱۷۳۸۷۳۵۴۰۰
وب سایت: http://gps.gu.ac.ir/
پست الکترونیکی: gps@gu.ac.ir
فکس: ۰۱۷۳۲۳۰۳۹۸۸
کد پستی: ۴۹۳۶۱۷۹۱۴۲

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۷