مطالعات علوم مدیریت دریایی - نشریه علمی (وزارت علوم)

مطالعات علوم مدیریت دریایی (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مدیریت و حسابداری
e-issn: ۲۷۸۳-۰۵۲۰
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
مدیر مسئول: دکتر حسن دولتی
p-issn: ۲۷۸۳-۰۵۲۷
صاحب امتیاز: دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
سردبیر: دکتر سید حسین ابطحی
مدیر داخلی: دکتر حسن دولتی
مدیر اجرایی: دکتر مهدی دیهیم پور
هیئت تحریریه: پروفسور سید حسین ابطحی، پروفسور حبیب ابراهیم پور، دکتر عبدالحمید صفایی قادیکلایی، دکتر مهدی خیر اندیش، دکتر فریبرز جولای، دکتر حبیب الله سیاری، دکتر داوود آقا محمدی، دکتر ابوطالب مطلبی
آدرس: مازندران- شهرستان نوشهر-دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)- دانشکده مدیریت و کمیسر دریایی
تلفن: ۰۱۱۵۲۵۵۶۱۰۴
وب سایت: http://www.mmr-uek.ir/
پست الکترونیکی: MMR_UEK@YAHOO.COM

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۴