آموزش محیط زیست و توسعه پایدار - نشریه علمی (وزارت علوم)

آموزش محیط زیست و توسعه پایدار (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: جغرافیا
e-issn: ۲۵۳۸-۵۹۸۴
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ دی ۱۳۹۴
مدیر مسئول: دکتر مریم لاریجانی
ناشر: دانشگاه پیام نور
p-issn: ۲۳۲۲-۳۰۵۷
صاحب امتیاز: دانشگاه پیام نور
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: دکتر سید محمد شبیری
مدیر داخلی: دکتر مهدیه رضائی
هیئت تحریریه: غلامعباس اکبری، غلامرضا بخشی خانیکی، بابک امیدوار، کورس خوشبخت، محمد رضا سرمدی، سید محمد شبیری، دکتراسماعیل صالحی، علی محمد خورشید دوست، مصطفی طالشی، احمد علیپور، محمد یزدی
آدرس: تهران، خیابان استاد نجات الهی،نبش چهار راه سپند ،دانشگاه پیام نور مرکز تهران جنوب،دفترنشریات
تلفن: ۰۲۱۸۸۸۰۶۷۸۴
وب سایت: http://ee.journals.pnu.ac.ir
پست الکترونیکی: ee@pnu.ac.ir
فکس: ۰۲۱۸۸۸۰۶۷۸۴
کد پستی: ۱۵۸۴۶۶۸۶۱۱

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۰