پژوهش های مکانی - فضایی -

پژوهش های مکانی - فضایی


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: جغرافیا
دوره انتشار: فصلنامه
جانشین سردبیر/قائم مقام: دبیر تخصصی: احسان رنجبر
مدیر مسئول: مهدی ژیانپور
ناشر: جهاد دانشگاهی
p-issn: ۲۵۳۸-۶۰۵۰
صاحب امتیاز: جهاد دانشگاهی
سردبیر: محمد مسعود
مدیر داخلی: مدیر تحریریه: الهام قاسمی
مدیر اجرایی: خاطره امیری
هیئت تحریریه: نعمت الله فاضلی، محمود قلعه نویی، نعمت الله اکبری، مهدی منتظر الحجه، مرتضی میر غلامی
آدرس: اصفهان، خ دانشگاه، کوچه شماره7، ساختمان جهاد دانشگاهی واحد اصفهان، طبقه سوم.
تلفن: ۰۳۱۳۶۲۴۱۳۴۸
وب سایت: https://jspr.jdisf.ac.ir/
پست الکترونیکی: jsprjdisf@gmail.com
کد پستی: ۸۱۷۳۹۶۷۱۸۱

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۳