پژوهش در تاریخ -

پژوهش در تاریخ


 


دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: انجمن علمی دانشجویی گروه تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

مدیر مسئول: محمدحسن بهنام فر

سردبیر: زیر نظر شورای سردبیری

مدیر داخلی: مهدی وزین افضل

دبیر اجرایی: علی اصغر رمضان زاده

هیات تحریریه: دکتر الکساندر چلوخاذره (استاد ایرانشناسی دانشگاه دولتی تفلیس)، دکتر فریدون الهیاری (دانشیار دانشگاه اصفهان)،دکتر امیر تیمور رفیعی (دانشیار دانشگاه آزاد محلات)،دکتر مقصود علی صادقی (دانشیار دانشگاه تبریز)،دکتر حسن زندیه (استادیار دانشگاه تهران)،دکتر روزبه زرین کوب (استادیار دانشگاه تهران)،دکتر سید ابوالفضل رضوی (استادیار دانشگاه لرستان)،دکتر امیر اکبری (استادیار دانشگاه آزاد بجنورد)،دکتر حسن باقری نیا (استادیار دانشگاه حکیم سبزواری)،دکتر محمد طاهری مقدم (استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور)،دکتر صادق سلیمی بنی (استادیار پژوهشکده تحقیقات اسلامی)،دکتر رضا نصیری حامد (عضو هیئت علمی بنیاد دایره المعارف جهان اسلام)،دکتر  فرحناز کهن ( سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران)

نشانی: تهران، خیابان انقلاب اسلامی، دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، انجمن علمی دانشجویان گروه تاریخ، دفتر نشریه پژوهش در تاریخ.

وب سایت: http://pazhoheshdartarikh.blogfa.com

پست الکترونیک: p.tarikh@gmail.com


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: تاریخ
دوره انتشار: فصلنامه
ناشر: دانشگاه تهران

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

بنر سوم
مدرسه دانشگاه علامه
همایش مطالعات قرآنی و اندیشه های شهید مطهری
بنر اول