پژوهش های علوم شناختی و رفتاری - نشریه علمی (وزارت علوم)

پژوهش های علوم شناختی و رفتاری (نشریه علمی وزارت علوم)


  


رتبه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: دو فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه اصفهان

مدیر مسئول: دکتر رضا هویدا

سردبیر: پروفسور مختار ملک‌پور

مدیر اجرایی: نیلوفر پناهی

هیات تحریریه: غلامحسین احمدزاده، سید احمد احمدی، شهلا البرزی، رضا باقریان سرارودی، محمدرضا عابدی، باقر غباری بناب، مختار ملک‌پور، حسین مولوی، ابوالقاسم نوری، عبدالکاظمی نیسی

نشانی: اصفهان، خیابان هزار جریب - دانشگاه  اصفهان - سازمان مرکزی - معاونت پژوهشی و فناوری- طبقه دوم - اداره‌ی چاپ، انتشارات و مجلات دفتر مجله پژوهش‌های علوم شناختی و رفتاری

 

تلفن: 7934164(0311)  نمابر: 7932177 (0311)

وب سایت: http://uijs.ui.ac.ir/

پست الکترونیک: jcbs@res.ui.ac.ir


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: روانشناسی
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۲۴ مهر ۱۳۹۱
ناشر: دانشگاه اصفهان
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۰