رأی

رأی

فصلنامه رأی دوره دوم زمستان 1392 شماره 4 (پیاپی 5)

مقالات

۸.

یادداشت هایی بر گزیده آراء قضایی دیوان عدالت اداری

کلید واژه ها: حقوق مکتسبه کنترل قاضی اداری حق مکتسبه اشخاص عمومی حق شخصی صلاحیت حرفه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 344 تعداد دانلود : 579
یادداشت اول- مفهوم و ماهیت حقوق مکتسبه یادداشت دوم- موضوع و گستره کنترل قاضی اداری یادداشت سوم- حق مکتسبه اشخاص عمومی- مفهوم مقررات قانونی یادداشت چهارم- حقوق عمومی و حقوق خصوصی- تفکیک حق شخصی از صلاحیت حرفه ای
۹.

رویه و تهافت آراء قضایی نزد دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی ( پاییز و زمستان 1391)

نویسنده:

کلید واژه ها: رویه قضایی تهافت قضایی فروش سرقفلی مشاع تغییر شغل اذن موجر رضایت ضمنی تخلیه عین مستاجره مستاجرین مشاعی حق تخلیه دعوای مطالبه قیمت روز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 252 تعداد دانلود : 671
رویه قضایی در مورد دعوای تجویز تغییر شغل در اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستأجر 1356 تهافت آراء در مورد استماع یا عدم استماع دعوای فروش سرقفلی مشاع تهافت آراء در مورد دلالت یا عدم دلالت دریافت اجاره بها از سوی مالک بر رضایت نسبت به تغییر شغل مستأجر با انتقال مورد اجاره بدون اذن موجر رویه قضایی در مورد دعوای تخلیه عین مستأجره به علت انتقال اجاره میان مستأجرین مشاعی رویه قضایی در مورد انتقال حق تخلیه عین مستأجره تجاری به موجر جدید تهافت آراء در مورد ضرورت یا عدم ضرورت اثبات استحقاق مالک دریافت بهای روز در دیوان عدالت اداری قبل از طرح دعوای مطالبه قیمت روز املاک تصرف شده توسط نهادهای دولتی و عمومی
۱۰.

رویه و تهافت آراء قضایی نزد دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور کیفری (پاییز و زمستان 1391)

نویسنده:

کلید واژه ها: ارزش اثباتی دوربین مداربسته فروش ملک مرهونه تصرف عدوانی در اموال مشاع تست الکل سنج قصد فرار از ادای دین جعل استفاده از سند مجعول کلاهبرداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 820 تعداد دانلود : 396
رویه محاکم تجدیدنظر استان تهران در خصوص ارزش اثباتی تصاویر ضبط شده از طریق دوربین مداربسته اختلاف نظر دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در خصوص فروش ملک مرهونه اختلاف نظر دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در خصوص تحقق بزه تصرف عدوانی در اموال مشاع اختلاف نظر دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در خصوص ارزش اثباتی تست الکل سنج اختلاف نظر دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در خصوص شرایط تحقق بزه معامله به قصد فرار از ادای دین اختلاف نظر دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در خصوص مجازات جاعل و استفاده کننده از سند مجعول در راستای ارتکاب بزه کلاهبرداری

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۴