رأی -

رأی


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: حقوق
e-issn: ‪۲۴۷۶-۷۰۵۸
دوره انتشار: فصلنامه
مدیر مسئول: حسین اعظمی چهاربرج
p-issn: ‪۲۴۷۶-۴۵۶۶
صاحب امتیاز: پژوهشگاه قوه قضاییه
سردبیر: محمد عیسائی تفرشی
مدیر داخلی: سینا رستمی
هیئت تحریریه: حسین اعظمی چهاربرج، روح‌اله اکرمی، عبدالعلی توجهی، علی اصغر حاتمی، توکل حبیب‌زاده، محمد عیسائی تفرشی، مرتضی نجابت خواه
آدرس: تهران، بزرگراه شهید چمران، بزرگراه یادگار امام، بعد از خروجی اوین درکه، خیابان شهید قدوسی، پژوهشگاه قوه قضائیه، دفتر فصلنامه رأی
تلفن: ۰۲۱۲۲۰۹۱۸۶۹
وب سایت: http://www.raayjournal.ir/
پست الکترونیکی: raayjournal@jri.ac.ir
کد پستی: ۱۹۸۳۸۴۶۵۱۴

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۶