صحنه

صحنه

صحنه 1386 و 1387 شماره 69 و 70

مقالات

۱.

آخرین آدم. یادداشتی در تحلیل نمایشنامه «کرگدن»، اثر «اوژن یونسکو»

۲.

برگی از گذشته. طنز چخوف. نیشتری که می سوزاند. یادداشتی بر طنز چخوفی و «سه خواهر» که بر صحنه است

۳.

رویابافی برای گریز از واقعیت. نگاهی به نمایش «افرا، یا روز می گذرد کاری از. بهزاد بیضایی»

۵.

نمایش قانون علیه قانون. نقد و بررسی نمایشنامه «رکویم برای یک راهبه»، (اثر آلبرکامو)

۶.

نمایشنامه نویسی دفاع مقدس از منظر نقد فمینیستی

۸.

یک کمدی رعب آور! نگاهی به نمایش «ملاقات بانوی سالخورده، نوشته فردیش دورنمات، ترجمه و کارگردان. حمید

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۸