صحنه

صحنه

صحنه بهمن و اسفند 1387 شماره 64 و 65

مقالات

۲.

تئاتر: مقدمه ای بر آسیب شناسی نظام آموزشی تئاتر در ایران: با نگاهی به نظام آموزشی تئاتر در فرانسه و معرفی ارکان اصلی آن

۳.

تئاتر ایرانی: ظرفیت های نمایش سنتی ایران در بیان مضامین دفاع مقدس

۴.

هرمنوتیک تئاتر و تحلیل متن نمایشی

۶.

اقتدار یک کاراکتر در رازوارگی اوست

۸.

بازی میان دو صورتک!: بحثی مقایسه ای درباره تراژدی و کمدی

۹.

جیمز جویس (1941 - 1882): برداشت از فرهنگ ادبیات جهان تألیف هورن استین، پرسی و براون

۱۳.

یادداشت دوم: جایگاه قدرت در نمایش های سیاه بازی

۱۴.

نصرالله قادری: متولد 1339

۱۵.

نگار خانه هزار نقش سخن: یادداشتی پیرامون کتاب «شناخت اساطیر ایران بر اساس طومار نقالان»

۱۶.

فراموشی خواب: نگاهی به نمایش «من قاضی القضاتم که مرگ مرد مهر کردم به مهر»، کاری از نصرالله قادری

۱۷.

بازسازی یک تراژدی خنده دار!: نگاهی به نمایش خدای کشتار، نوشته یاسمینا رضا، با ترجمه و کارگردانی علی رضا کوشک جلالی

۱۸.

رازهای نره غول شهر: نگاهی به نمایش بوق به کارگردانی فرهادی تجویدی

۲۱.

تئاتر همه خونش تماشاگر است

۲۲.

با تئاتر عروسکی با حرمت تر باید برخورد کرد

۲۶.

اجرایی که تجربی یا کارگاهی نیست، غیر حرفه ایست

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۸